باژێرڤانییا بشیریان

سه‌روكاتيا باژێرڤانييا بشێریان

هاتيه‌ دامه‌زراندن ل روژا (2001/6/9) و ئێكه‌م سه‌روكێ باژێرڤانيێ به‌رێز (عزیز محمد بایز) بو كو ده‌ست بكارێ خو كريه‌ ل روژا  (2001/6/9) تا (2008/6/4) و پاشان به‌رێز (یاسین سعید معروف) بويه‌ سه‌روكێ باژێرڤانيێ و تا نها يێ به‌رده‌وامه‌ د كارێ خودا .

ژمارا فه‌رمانبه‌را ل سه‌روكاتيا باژێرڤانييا بشێریان (22) فه‌رمانبه‌رن (19) فه‌رمانبه‌ر ژوان هه‌ميشه‌يی نه‌ و (3) فه‌رمانبه‌ر‌ ژ وان كاتی نه‌ ، سه‌روكاتيا باژێرڤانييا بشێریان ژ (7) هوبا پێك دهێت .

هه‌ژی گوتنێ یه‌ كو ژمارا كه‌سێن ئاكنجی ل سالا (2012) ل باژێرڤانییا بشێریان (4580) كه‌سن.